Om utvalet

Statsallmenningsutvalet har 12 medlemmar, som til saman representerer dei ulike interessane i statsallmenningane. 

Foto: Espen Fjeldstad


Høgsterettsdommar Karl Arne Utgård leiar utvalet. 

Dei andre medlemmane er: 

Kathrine Broch Hauge, førsteamanuensis, Oslo
Hanne Alstrup Velure, sjølvstendig næringsdrivande, Lesja
Jan Gleditsch Borgnes, dagleg leiar, Hol
Ingeborg Østerås, gardbrukar, Verdal
Ellinor Marita Jåma, leiar, Snåsa
Siri Parmann, fagsjef, Bærum
Elle Merete Omma, leiar, Tromsø
Bjørn Terje Smistad, advokat, Namsos
Ole Jacob Helmen, advokat, Bærum 
Rolv Kristen Øygard, gardbrukar, Skjåk 
Anne Mari Aamelfot Hjelle, leiar, Oslo 

© Statsallmenningsutvalet 2017