Tiande møte

Det tiande møtet i utvalet vart holdt i Oslo 29. januar 2018. Arbeidet i utvalet går no inn i siste fase før NOU skal leggjast fram i juni. Utvalet diskuterte overordna spørsmål om økonomi, organisering og administrasjon av statsallmenningane, samt enkelte spørsmål om jakt og fiske og setring. 

Det neste utvalsmøte er 12. mars 2018. 

© Statsallmenningsutvalet 2017