Sjuande møte og synfaring

Statsallmenningsutvalet dro igjen på synfaring 18.-19. september 2017. Denne gangen var det allmenningsstyrer og fjellstyrer i Nord-Trøndelag som møtte utvalet. Det sjuande møtet i utvalet blei holdt på Quality Airport Hotell Stjørdal. 

Tromsdal statsallmenning

Statsallmenningsutvalet besøkte Tromsdal og Ramsås allmenningar. Tromsdal, Leksdal og Ramsås allmenningsstyrer, Verdal fjellstyre og representantar for Statskog tok imot utvalet. 

I Tromsdal allmenning så utvalet eit eksempel på grus- og mineralindustri i statsallmenning. Audhild Slapgaard og Håkon Walberg frå Tromsdal allmenningsstyre, Jon Olav Skrove og Olav Karmhus frå Leksdal allmenningsstyre, og Jon Stamnes og Terje Aksnes frå Verdal fjellstyre orienterte om utfordringane med både grunndisponeringar, vern og bruksrettar i statsallmenningane. Frå Statskog fortalte Carl Libach og Per Iver Fossen om grunneigarrolla i statsallmenningane. 

Ramsås statsallmenning 

IMG 4485

Utvalet blei tatt imot med god musikk. Bilde: Marianne Barstad

Turen gjekk vidare til Ramsås allmenning, der utvalet ble møtt av musikk ved Dag Ståle Larsen, kaffe og bål. Ramsås allmenningsstyre, med utvalsmedlem Ingeborg Østerås, Tor Espen Indahl, Vidar Alstad og Leif Johan Berg, og Statskog fortalte om erfaringer med skogbruk og virkesrett i allmenningen.

IMG 4487

Bilde: Marianne Barstad

IMG 4496

Bilde: Marianne Barstad

Orientering frå Grønning allmenningsstyre 
På bussen tilbake til Stjørdal, orienterte Grønning allmenningsstyre om statsallmenningar forvalta som bygdeallmenningar for skog og virkesrett. 

Sjuande utvalsmøte 
Det sjuande utvalsmøtet blei holdt på Stjørdal 18. og 19. september. Utvalet diskuterte dei jordbrukstilknytte bruksrettane og grunndisponering. 

Vigden og Elgvadfoss statsallmenning  
Den siste del av turen gikk til Vigden og Elgvadfoss statsallmenning. Der fikk utvalet lære om  næringutvikling og verdiskaping i statsallmenningane i Stjørdal. Vegard Vigdenes frå Vigden og Elgvadfoss fjellstyre, leiar Arild Gressetvold i fellesstyret for fjellstyra i Stjørdal og Ivar Rimul orienterte. I tillegg var Laila Bergstrøm frå Essand reinbeitedistrik/Saanti Sijte med for å orientere om reindrifta. 


© Statsallmenningsutvalet 2017