Niande møte

Det niande møtet i utvalet vart holdt i Oslo 4. Desember 2017. Denne gangen var temaet igjen organisering av forvaltninga av statsallmenningane, samt jakt, fangst og fiske. Utvalet skal vurdere både korleis forvaltninga skal organiserast og saksbehandlingsregler.  

Dette var det siste møtet i utvalet i 2017, men arbeidet held fram i 2018. 

© Statsallmenningsutvalet 2017