Intervju med utvalsleiar

Nynorsk pressekontor har intervjua utvalsleiar Karl Arne Utgård. Intervjuet er publisert i Nationen. Du kan lese intervjuet her: http://www.nationen.no/distrikt/utval-vil-halde-pa-den-lokale-jaktretten/  

© Statsallmenningsutvalet 2017