Fjerde møte

Det fjerde møtet i utvalet var 13. februar 2017 i Oslo. 

I dette møtet var økonomien i statsallmenningane hovudtema. Utvalet skal vurdere både inntektsmoglegheiter i statsallmenningane, korleis økonomien skal forvaltast og korleis inntektene skal fordelast i framtida. 

© Statsallmenningsutvalet 2017