Femte møte

Det femte møtet i utvalet vart holdt i Oslo 24. april 2017. Hovudtemaet for møtet denne gangen var organiseringa av statsallmenningane. Utvalet vurdert både korleis statsallmenningane skal forvaltast, og kva for regler som skal gjelde for saksbehandling. 

I juni 2017 legg utvalet ut på tre dagers befaring for å bli betre kjend med fjellstyra, Statskog og brukarane av statsallmenningane. 

© Statsallmenningsutvalet 2017