Åttande møte 

Det åttende møtet i utvalet vart holdt i Oslo 30. oktober 2017. Denne gangen gjekk utvalet gjennom hovudspørsmål rundt organisering av statsallmenningane. Utvalet vurderte også enkelte spørsmål om formål med loven og om bruksrettane. 

© Statsallmenningsutvalet 2017