Statsallmenningsutvalet sitt arbeid 

Statsallmenningsutvalet skal gjennomgå fjellova og statsallmenningsloven. Utvalet har fleire møtar frå 2016-2018. I 2018 skal ein NOU med forslag til ny lov vere klar. 

Her på sida ligger mandat og møteplan for utvalet, ei kort oppsummering av møtene og kontaktinformasjon. 

24.3.17
Her kan du lese intervju med utvalsleiar Karl Arne Utgård i Nationen. 

© Statsallmenningsutvalet 2017